Kai Ingemann Schnetler
Startside Hvad er fossiler Forstenede søpindsvin Scanning af fossiler Afstøbninger Glaubersaltmetoden Krabbeboller Littorinahavet Links og litteratur

Hvad er fossiler
Forstenede søpindsvin
Scanning af fossiler
Afstøbninger
Glaubersaltmetoden
Krabbeboller
Littorinahavet
Links og litteratur  United Kingdom Flag

Forsteninger/fossiler i natur/teknik

 - nogle ideer til undervisning

Indledning

Faget natur/teknik har fra indførelsen ved Folkeskoleloven af 1993 haft fagene fysik/kemi, biologi og geografi som basisfag og skal selv fungere som basisfag i 1. – 6. kl. for disse fag i 7. – 9. kl.               

Imidlertid rummer også faget geologi mange muligheder som basisfag for natur/teknik: Det kan give oplysninger om dannelse af mineraler, undersøgelse af sten, fordeling af land og hav i tidligere jordperioder og endelig om det liv, der tidligere fandtes på jorden. Forsteninger eller fossiler, som de også kaldes, kan fortælle os, at livet på jorden ikke altid har været, som det er nu. Mange arter og grupper af dyr er helt forsvundet, og andre så anderledes ud før i tiden. Hvor grusgraven eller lergraven er nu, var der 2 – 3 km tyk indlandsis for 40.000 år siden og hav for 8 mill. år siden.                

Forsteninger som et delemne af geologien vil for mange børn være af stor interesse, ikke blot på grund af de populære dinosaurer, men også fordi forsteninger findes på mange af de steder, hvor børn og deres familier færdes. De kan findes på en tur til stranden, på en grusvej eller på en mark og vil med deres former kunne vække børns nysgerrighed for fortidens dyreliv. Forsteningerne er ofte søpindsvin, der er bevaret som stenkerner. Ved at søge mere målrettet kan der findes fine forsteninger, f. eks. hajtænder, søpindsvin og fisk. Forsteninger kan også give vigtige oplysninger til fagene geografi og biologi, da viden om fortidens liv er en vigtig del af menneskets eksistentielle viden. Livet har ikke altid eksisteret, og alle organismer ændrer sig i tidens løb. Mange arter er uddøde, og hele dyregrupper er brat forsvundet, f. eks. dinosaurerne, ammoniterne og belemniterne ved overgangen fra Kridttiden til Tertiærtiden.               

Forsteninger, eller det bredere begreb fossiler, har tidligere givet anledning til teorier om årsager til disse ændringer, og også til en del overtro. Læren om fortidens plante- og dyreliv kaldes palæontologi, og denne videnskab har også bidraget til teorien om evolution (udviklingslæren).

 

Geologi i Alling Ådal.