Kai Ingemann Schnetler
Startside Op

  United Kingdom Flag

”Krabbeboller”

I flere danske aflejringer findes der konkretioner, der ofte indeholder krabber – deraf navnet. En konkretion er dannet ved, at opløst kalk i en lerart igen udfældes, hvor der er en kalkholdig skal. I mange tilfælde er denne skal en krabbe, men det kan også være en snegl, en musling eller et stykke fossilt træ, der gemmer sig i konkretionen.

Krabbebollerne er kugleformede eller fladtrykt ægformede, og især de ægformede kan indeholde krabber med bevarede klosakse og lemmer. Hvis man med en hammer kløver krabbebollen ved at slå midt på den lange sides kant, er der de bedste chancer for, at kløvningen lykkes. De kugleformede indeholder for det meste kun krabbens rygskjold, eller snegle og muslinger. Det skal dog siges, at der skal kløves en ret stor mængde krabbeboller for at finde de fine ting.

  

            Krabbe fra Mogenstrup.  Snegl (Phalium rondeleti) fra Lyby Strand

Krabbebollerne kan især findes ved Limfjorden, hvor det mørke glimmerler fra Øvre Oligocæn (25 mill. år siden) kommer frem flere steder, f. eks. ved Lyby Strand, Mogenstrup, Silstrup, Harre Vig og Grønning. Især ved lavvande og stille vejr kan der samles mange krabbeboller mellem stenene på stranden og på lavt vand.

Almindeligst blandt fossilerne i krabbebollerne er som nævnt tidligere krabber, oftest en, i sjældnere tilfælde to, undertiden en enkelt klosaks. Der kan også findes en enkelt snegl, mens muslinger er sjældnere. Af og til findes der fossilt træ, der ofte er boret af pæleorm (en musling). Der kan også findes konkretioner, der ikke er runde, men mere uregelmæssige, og disse indeholder ofte mange sammenskyllede eksemplarer af en pelikanfodssnegl (Aporrhais speciosa).

Det skal nævnes, at et fund af en nautil (blæksprutte med spiralsnoet skal) er gjort i en krabbebolle fra Limfjorden og at der i alt kun er fundet 2 fra denne periode i Danmark. Desuden er der fundet et kranium af en lille hval. Begge fund er blevet erklæret for Danekræ, d. v. s. finderen har fået en passende belønning udbetalt mod overdragelse af fundet til Geologisk Museum (hvilket man har pligt til).

Krabbe i krabbebolle fra Gram Ler. Konkretionens bredde 12,5 cm.

I Gram Leret fra Øvre Miocæn (ca. 8 mill. år siden) findes der også jævnligt  krabbeboller, der dog ikke er så velbevarede som de fra Limfjorden. Krabberne blev beskrevet i 2005.

Fraaije, R., Hansen, J. & Hansen, T. 2005. Late Miocene decapod faunas from Gram, Denmark. – Palaeontos 7: 51–61, 4 text-figs, 1 plate.

 

 

Krabbe i konkretion fra Oligocænt ler.

Konkretionens bredde ca. 7 cm.

I ler fra Nedre Oligocæn (30 – 35 mill. år siden) findes der også krabbeboller, der nok er de bedst bevarede af alle danske konkretioner med krabber. Desværre er der for tiden ingen lokaliteter, hvor de kan findes.