Kai Ingemann Schnetler
Startside Nye snegle fra Fakse

 

Nye snegle fra Fakse  United Kingdom Flag

Unik snegleart fra Faxe beskrevet og navngivet Spiniloma faxensis

Blandt de mange fossiler i Alice Rasmussens samling, som hun testamenterede til Geomuseum Faxe, var der en snegl, som ikke burde findes i Faxe kalken. I Alice Rasmussen og Tove Damsholts bog om fossilerne fra Faxe var den afbildet og foreløbigt regnet for at være en Muricid (pigsnegl). En grundig undersøgelse og sammenligning med beskrivelser og afbildninger i litteraturen viste imidlertid, at sneglen tilhørte underfamilien Spinilomatinae af familien Spinilomatidae, som især kendes fra Jura og Kridt og som uddøde, før Faxe kalken blev dannet.

Sneglen er bevaret som et aftryk i koralkalk, og en afstøbning i silikonegummi viser tydeligt de lange pigge, som var på alle vindinger, samt den fine spiralskulptur. Sneglen har fået det videnskalbelige navn Spiniloma? faxensis efter typelokaliteten Faxe Kalkbrud og er det eneste kendte eksemplar af den nye art. Den blev i april 2017 publiceret i Bulletin of the Geological Society of Denmark (Dansk Geologisk Forening).

Damholt, T., Rasmusssen, A. & Rasmussen, L. 2010: Fossiler fra Faxe Kalkbrud. 2. oplag. Revideret udgave. Geomuseum Faxe. 48 pp.

Schnetler, K.I., & Milàn, J., 2017: A new Cenozoic record of spinilomatine aporrhaids (Stromboidea, Caenogastropoda) in the early Paleocene of Faxe, Denmark.
© 2017 by Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 65, pp. 37-45. ISSN 2245-7070. www.2dgf/publikationer/bulletin

 

Katalog over sneglene fra næsekalken udgivet

Lauridsen, B.W. & Schnetler, K.I. 2014. A catalogue of Danian gastropods from Baunekule facies. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 32, 117 pp.

Abstract

Kataloget indeholder 194 sneglearter og er baseret på samlingerne fra Baunekule facies, Faxe Formation. Sneglefaunaen er ekstremt rig og velbevaret. De fleste arter (109) er kun henført til slægtsniveau, 9 til endnu højere niveauer, og 79 til artsniveau. Sneglene er klassificeret efter Bouchet & Rocroi (2005) i 4 forskellige clades: Vetigastropoda (26 arter og 10 superfamilier); Caenogastropoda (142 arter og 17 superfamilier); Heterobranchia (23 arter og 5 superfamilier) and Opisthobranchia (1 art og 1 superfamilie). Den nye art Zaclys? nuetzeli n. sp. opstilles.

Faxe Formationen er et koldvands koral økosystem med 'interfingering' mindre bryozobanker. Baunekule facies findes i den øverste del af Faxe Formationens bankekompleks, hvor den er udformet som isolerede linseformede aflejringer på siderne af nogle af koralbankerne. Den er karakteriseret af en meget divers invertebratfauna i svagt konsolideret koral-domineret 'floatstone to rudstone'. Diagenesen af Baunekule facies er af speciel betydning, fordi en stor del af den oprindeligt aragonitskallede fauna ved rekrystallisering til alcit under den tidlige diagenese. De fleste snegle kendes ikke fra andre dele af Faxe Formationen. Faunaen er meget vigtig for studiet af af udviklingen af fossile og moderne snegle i på koldtvands koralbanker. Mange af slægterne var ikke hidtil kendt fra Danienet.  Ingen af slægterne fra Baunekule facies har passeret Kridt/Paleogen grænsen. Faunaen er sammenlignelig med moderne sneglefaunaer fra koldtvands koralbanker i Nordatlanten.

Sneglefaunaen fra Baunekule facies karakteriseres af en meget høj diversitet af temmelig små millimeterstore snegle med præference for hård bund og med mere end 63,9 % af arterne levende på svampe eller koraller. Nogle almindelige arter er overraskende nok typiske varmtvandsarter. Faunaen består mest af kænozoiske slægter, og op mod 87 % er sikkert endemiske for Faxe Formationens koldtvands økosystem. Den diverse og usædvanlige sneglefauna fra Baunekule facies er uden tvivl knyttet til udviklingen af koldtvands korallers økosystem.

Hele teksten kan downloades fra GEUS' hjemmeside på dette link: http://www.geus.dk/UK/publications/geol-survey-dk-gl-bull/32/Pages/default.aspx

 

Ny art fra Gram Leret

I 2004 fandt den tyske samler og amatørpalæontolog Andreas Grant en ukendt snegl i lergraven i Gram. Han sendte mig den i 2014, og det viste sig, at ikke alene var           sneglen ny for Gram Leret, men også ny for videnskaben. En undersøgelse viste, at sneglen kunne henføres til slægten Pseudocochlespira Schnetler, 2001, og den er nu blevet nybeskrevet som  Pseudocochlespira gramensis.

Slægten  Pseudocochlespira blev opstillet af undertegnede for tre arter fra Selandienet (Palæocæn) fra København med arten Surcula (Cochlespira) boeggildi Ravn, 1939 som typeart. De andre arter er Pseudocochlespira koeneni (Arkhanguelsky, 1904) og Pseudocochlespira rosenkrantzi Schnetler, 2001. Senere er slægten fundet i det Øvre Oligocæne Branden Ler, og arten Pseudocochlespira schwarzhansi Schnetler & Palm, 2008 blev opstillet. Slægtens optræden i det Øvre Miocæne Gram Ler er uventet, idet den hidtil ikke er fundet i aflejringer fra Eocæn og ældre dele af Miocænet.

Schnetler, K.I. 2001. The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen: the Poul Harder 1920 Collection. Geology of Denmark Survey Bulletin 37: 85 pp.

Schnetler, K.I. 2005. The Mollusca from the stratotype of the Gram Formation (Late Miocene, Denmark). In:: Roth, F. & Hoedemakers, K. (eds) The geology and palaeontology of the Gram Formation (Late Miocene) in Denmark, 1. Palaeontos 7: 62–190.

Schnetler, K.I. & Palm, E., 2008. The molluscan fauna of the Late Oligocene Branden Clay/Denmark. Palaeontos 15: 1–92.

Schnetler, K.I. & Grant, A. 2014. A new Pseudocochlespira species (Gastropoda, Conoidea, Cochlespiridae) from the Gram Clay Formation (late Miocene, Tortonian) of Gram, Denmark. – Cainozoic Research, 14(2), 135–137.

 

Nyt navn til velkendt snegleart fra Faxe

Eoatlanta ravni Schnetler, 2013. Holotype, diameter 2,5 mm, højde af munding 0,9 mm.

En af de meget almindelige snegle fra næsekalken i Faxe er den lille skiveformede snegl med den trompetformede munding. Ravn henførte den i 1933 til arten Eoatlanta spiruloides, som blev beskrevet af Lamarck i 1804. Ravn havde dog lidt tvivl med hensyn til identifikationen, og det samme havde Rosenkrantz. I sine notater foreslog han navnet Eoatlanta ravni, men han fik det aldrig publiceret.

Slægten er indtil for nylig blevet tolket som en fritsvømmende art af gruppen Heteropoda, men nye undersøgelser af Lozouet (2012) tyder på, at den snarere tilhører familien Hipponicidae, der lever på havbunden. En undersøgelse af materialet og litteraturstudier resulterede i, at arten kunne få det navn, som Rosenkrantz aldrig fik publiceret.

Lozouet, P., 2012.: Position systématique de quelques gastéropodes de l’Eocène à dernier tour disjoint (Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda): Delphinula conica, Omalaxis, Eoatlanta. Cossmanniana 14: 57-66.

Ravn, J.P.J., 1933. : Études sur les pélécypodes et gastropodes du Calcaire de Faxe. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling, 9: 1-74.

Schnetler, K.I., 2013: Eoatlanta ravni nov. sp. (Mollusca: Gastropoda, ?Hipponicidae) from the Danian (early Paleocene) of Faxe, Denmark. Cainozoic Research 10 (1-2), 3-7.

Ny slægt og art fra Faxe

Gastropodfamilien Porcellioidea, tidligere kaldet Cirroidea, deles i to underfamilier: Porcelliinae og Agnesiinae. Arter tilhørende Porceliinae er planspirale og kendes fra Trias til Øvre kridt, mens Agnesiinae kendes fra Silur til Øvre Trias og omfatter venstresnoede snegle.

Fra Faxe kendes et unikt eksemplar, indsamlet af Alice Rasmussen i 1994, og dette eksemplar er grundlaget for at opstille den nye slægt Faxetrochus. Artsnavnet problematicus er valgt for at understrege de vanskeligheder, der har været med at fastslå artens tilhørsforhold til Porcelliidae.

Schnetler, K.I.  & Lozouet, P., 2012: A new genus and species of the Mesozoic superfamily Porcellioidea (Mollusca: Vetigastropoda) from the Danian (early Paleocene) of Faxe, Denmark. – Cainozoic Research 9 (1), 3–7.