Kai Ingemann Schnetler
Startside Nye snegle fra Fakse

Nye snegle fra Fakse  United Kingdom Flag

Nye snegle fra Danmark og Vestgrønlands Paleocæn

Snegleslægten Vanikoropsis er især udbredt i Kridttiden, men Rosenkrantz beskrev i 1970 en art fra Nuussuaq halvøen i Vestgrønland. I 1984 påviste Kollmann & Peel, at der var yderligere to arter af Vanikoropsis i Rosenkrantz' materiale, men de opstillede ikke arterne som nye.

I 2020 fandt Peter Tang Mortensen i en blok af Kerteminde Mergel fra Grusgraven ved Gundstrup et enkelt eksemplar af en snegl, der ikke tidligere var kendt. Undersøgelser viste, at det var en ukendt art af Vanikoropsis, en slægt, der ikke tidligere var kendt i Danmark. Schnetler & Nielsen beskrev den nye art sammen med de to hidtil ubeskrevne arter fra Vestgrønland. Det viste sig også, at eksemplaret fra Gundstrup er den hidtil yngst kendte art af slægten Vanikoropsis. Det unikke eksemplar blev erklæret danekræ (DK 1133).

a. Vanikoropsis mortenseni Schnetler & Nielsen, 2021; b. Vanikoropsis (s.l.) skoui Rosenkrantz, 1970;

c. Vanikoropsis (s.l.) jakobseni Schnetler & Nielsen, 2021; d. Vanikoropsis (s.l.) bashforthi Schnetler & Nielsen, 2021.

Schnetler, K.I. & Nielsen, M.S. 2021: On the genus Vanikoropsis Meek, 1876 (Gastropoda, Caenogastropoda) in the Paleocene of Denmark and West Greenland with descriptions of three new species.Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 69, pp. 215–232.

Hent pdf-fil her!

 

Ny artikel om molluskfaunaen fra blokkene af Kerteminde Mergel i fra grusgraven ved Gundstrup

I grusgraven ved Gundstrup på Nordfyn er der mange blokke af en lysegrå bjergart, der ofte indeholder aftryk eller stenkærner af mollusker. Bjergarten er Kerteminde Mergel, der bl.a. kendes fra Lundsgårds Klint ved Kerteminde, fra Klintholm ved Nyborg, Svejstrup ved Randers og den nu forsvundne lokalitet Hvalløs på Djursland.Der er gennem de sidste ca. 25 indsamlet et stort materiale, især af Peter Tang Mortensen og Mogens Stentoft Nielsen, begge fra Odense. De seneste ca. 20 år har undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen undersøgt og beskrevet faunaen, og ved udgangen af juni 2018 kunne en monografi over faunaen endelig udgives i tidsskriftet Cainozoic Research (Leiden, Holland).

Faunaen omfatter 133 arter , hvoraf 27 er nye for videnskaben: Sneglene viser den største diversitet, og af de nye arter er de 23 snegle. Faunan levede formentligt i et 100 - 150 m dybt subtropisk hav i Selandien-tiden.

 

Arter af familien Aporrhaidae (Pelikanfodssnegle). Øverst  Aporrhais gracilis og Drepanocheilus koeneni,

Nederst Kangilioptera gundstrupensis og Quadrinervus wienekei. De to sidstnævnte er nye arter..

 

Schnetler, K.I. & Nielsen, M.S. 2018: A Palaeocene (Selandian) molluscan fauna from boulders of Kerteminde Marl in the gravel-pit at Gundstrup, Fyn, Denmark. Cainozoic Research 18(1), pp. 3-81. June 2018.

 

Unik snegleart fra Faxe beskrevet og navngivet Spiniloma faxensis

Blandt de mange fossiler i Alice Rasmussens samling, som hun testamenterede til Geomuseum Faxe, var der en snegl, som ikke burde findes i Faxe kalken. I Alice Rasmussen og Tove Damsholts bog om fossilerne fra Faxe (2010) var den afbildet og foreløbigt regnet for at være en Muricid (pigsnegl). En grundig undersøgelse og sammenligning med beskrivelser og afbildninger i litteraturen viste imidlertid, at sneglen tilhørte underfamilien Spinilomatinae af familien Spinilomatidae, som især kendes fra Jura og Kridt og som uddøde, før Faxe kalken blev dannet.

Sneglen er bevaret som et aftryk i koralkalk, og en afstøbning i silikonegummi viser tydeligt de lange pigge, som var på alle vindinger, samt den fine spiralskulptur. Sneglen har fået det videnskalbelige navn Spiniloma? faxensis efter typelokaliteten Faxe Kalkbrud og er det eneste kendte eksemplar af den nye art. Den blev i april 2017 publiceret i Bulletin of the Geological Society of Denmark (Dansk Geologisk Forening).

Damholt, T., Rasmusssen, A. & Rasmussen, L. 2010: Fossiler fra Faxe Kalkbrud. 2. oplag. Revideret udgave. Geomuseum Faxe. 48 pp.

Schnetler, K.I., & Milàn, J., 2017: A new Cenozoic record of spinilomatine aporrhaids (Stromboidea, Caenogastropoda) in the early Paleocene of Faxe, Denmark.
© 2017 by Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 65, pp. 37-45. ISSN 2245-7070. www.2dgf/publikationer/bulletin

 

Katalog over sneglene fra næsekalken udgivet

Lauridsen, B.W. & Schnetler, K.I. 2014. A catalogue of Danian gastropods from Baunekule facies. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 32, 117 pp.

Abstract

Kataloget indeholder 194 sneglearter og er baseret på samlingerne fra Baunekule facies, Faxe Formation. Sneglefaunaen er ekstremt rig og velbevaret. De fleste arter (109) er kun henført til slægtsniveau, 9 til endnu højere niveauer, og 79 til artsniveau. Sneglene er klassificeret efter Bouchet & Rocroi (2005) i 4 forskellige clades: Vetigastropoda (26 arter og 10 superfamilier); Caenogastropoda (142 arter og 17 superfamilier); Heterobranchia (23 arter og 5 superfamilier) and Opisthobranchia (1 art og 1 superfamilie). Den nye art Zaclys? nuetzeli n. sp. opstilles.

Faxe Formationen er et koldvands koral økosystem med 'interfingering' mindre bryozobanker. Baunekule facies findes i den øverste del af Faxe Formationens bankekompleks, hvor den er udformet som isolerede linseformede aflejringer på siderne af nogle af koralbankerne. Den er karakteriseret af en meget divers invertebratfauna i svagt konsolideret koral-domineret 'floatstone to rudstone'. Diagenesen af Baunekule facies er af speciel betydning, fordi en stor del af den oprindeligt aragonitskallede fauna ved rekrystallisering til alcit under den tidlige diagenese. De fleste snegle kendes ikke fra andre dele af Faxe Formationen. Faunaen er meget vigtig for studiet af af udviklingen af fossile og moderne snegle i på koldtvands koralbanker. Mange af slægterne var ikke hidtil kendt fra Danienet.  Ingen af slægterne fra Baunekule facies har passeret Kridt/Paleogen grænsen. Faunaen er sammenlignelig med moderne sneglefaunaer fra koldtvands koralbanker i Nordatlanten.

Sneglefaunaen fra Baunekule facies karakteriseres af en meget høj diversitet af temmelig små millimeterstore snegle med præference for hård bund og med mere end 63,9 % af arterne levende på svampe eller koraller. Nogle almindelige arter er overraskende nok typiske varmtvandsarter. Faunaen består mest af kænozoiske slægter, og op mod 87 % er sikkert endemiske for Faxe Formationens koldtvands økosystem. Den diverse og usædvanlige sneglefauna fra Baunekule facies er uden tvivl knyttet til udviklingen af koldtvands korallers økosystem.

Hele teksten kan downloades fra GEUS' hjemmeside på dette link: https://geusbulletin.org/index.php/geusb/issue/view/288