Kai Ingemann Schnetler
Startside

  United Kingdom Flag

Igangværende projekter

1. Molluskerne fra Klintinghoved Formationen (Tidlig Miocæn)

Sorgenfrei (1940) beskrev molluskfaunaen og anførte 63 arter samt en ny krabbeart. Senere indsamlinger har forøget antallet af arter fra lokaliteten til mere end 130. Lokaliteten er en løs flage i morænen og den eneste lokalitet, hvor Klintinghoved Leret er tilgængeligt. Undersøgelsen af faunaen sker i samarbejde med Dr. Ronald Janssen, Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt a. M. og Mogens S. Nielsen, Odense.

Janssen, R., Schnetler, K.I. & Nielsen, M.S. : The Molluscs from the Klintinghoved Formation (Early Miocene) at Klintinghoved, Denmark.

 

 Stenomphalus wiechmanni                 Searlesia mitgaui                                   Sveltia lyrata             Orthosurcula steinvorthi

2. Xenophoridae med vedhæftede objekter, mest snegle, in situ fra Kridt og Paleocæn i Danmark og Holland

Samarbejde med Henrik Madsen og Jan Audun Rasmussen fra Moler Museet samt John Jagt og Paul van Knippenberg fra Holland.

Schnetler, K.I., Madsen, H., Rasmussen, J.A., Jagt, J. and van Knippenberg, P. (in preparation): Late Cretaceous and Early Palaeocene Xenophoridae with attached foreign objects, especially molluscs, in situ from Denmark and the Netherlands.

3. Molluskerne fra Viborg Formationen (Nedre Oligocæn)

Ravn (1907) omtalte mollusker fra bl.a. Ulstrup og anså dem for at være fra Mellem Oligocæn. Nu inddeles Oligocænet i Nedre og Øvre Oligocæn. Ravn henregnede også leret fra Branden til  samme formation, men Schnetler & Palm (2008) beskrev faunaen som Øvre Oligocæn. Viborg Formationen blev opstillet af Christensen & Ulleberg (1973), men dens molluskfauna er endnu ikke blevet beskrevet.

Schnetler, K.I. & Heilmann-Clausen, C. : The molluscs of the Viborg Formation (Early Oligocene) of Denmark.

 

                                                                            Cassidaria depressa          Aquilofusus sp.        Orthosurcula regularis    Cyclocardia kickxii. Normalt og omvendt hængsel.

            

4. Molluskerne fra Brejning Formationen i dens typeområde

Samarbejde med Mogens S. Nielsen, Odense. Brejning Hoved er typelokaliteten for Vejle Fjord Formationen. Det yngste led, Brejning Leret, kendes fra andre lokaliteter og indeholder en rig molluskfauna, således omtrent 200 arter fra Mogenstrup (Schnetler & Beyer 1990) og 145 fra Nørre Vissing (Schnetler & Beyer 1987). I 2010 blev Brejning Leret hævet til en selvstændig formation, Brejning Formationen, af Rasmussen et al.

Schnetler, K.I. & Nielsen, M.S. : The molluscan fauna of the Brejning Formation (Late Oligocene) in its type area.

Stenomphalus koeneni