Kai Ingemann Schnetler
Startside

  United Kingdom Flag

Igangværende projekter

1. Molluskerne fra Viborg Formationen (Nedre Oligocæn). 

Ravn (1907) omtalte mollusker fra bl.a. Ulstrup og anså dem for at være fra Mellem Oligocæn. Nu inddeles Oligocænet i Nedre og Øvre Oligocæn. Ravn henregnede også leret fra Branden til  samme formation, men Schnetler & Palm (2008) beskrev faunaen som Øvre Oligocæn. Viborg Formationen blev opstillet af Christensen & Ulleberg (1973), men dens molluskfauna er endnu ikke blevet beskrevet.

Schnetler, K.I. & Heilmann-Clausen, C. : The molluscs of the Viborg Formation (Early Oligocene) of Denmark.

 

2. Molluskerne fra Brejning Leret i dets typeområde.

Samarbejde med Mogens S. Nielsen, Odense. Brejning Hoved er typelokaliteten for Vejle Fjord Formationen. Det yngste led, Brejning Leret, kendes fra andre lokaliteter og indeholder en rig molluskfauna, således omtrent 200 fra Mogenstrup (Schnetler & Beyer, 1990) og 145 fra Nørre Vissing (Schnetler & Beyer, 1987). I 2010 blev Brejning Leret hævet til en selvstændig formation, Brejning Formationen, af Rasmussen et al.

Schnetler, K.I. & Nielsen, M.S. : The molluscan fauna of the Brejning Formation (Late Oligocene) in its type area.

 

3. Molluskerne fra Klintinghoved Leret (Nedre Miocæn). 

Th. Sorgenfrei (1940) beskrev molluskfaunaen og anførte 63 arter samt en ny krabbeart. Senere indsamlinger har forøget antallet af arter fra lokaliteten til mere end 130. Lokaliteten er en løs flage i morænen og den eneste lokalitet, hvor Klintinghoved Leret er tilgængeligt. Undersøgelsen af faunaen sker i samarbejde med Dr. Ronald Janssen, Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt a. M. og Mogens S. Nielsen, Odense.

 

Schnetler, K.I. & Nielsen, M.S. : The molluscan fauna of the Brejning Formation (Late Oligocene) in its type area.

   

Kommende projekter

Revision af familien Triphoriidae fra Faxe.