Kai Ingemann Schnetler
Startside

 

  United Kingdom Flag

Igangværende projekter

1. Molluskerne fra Klintinghoved Leret (Nedre Miocæn). 

Th. Sorgenfrei (1940) beskrev molluskfaunaen og anførte 63 arter samt en ny krabbeart. Senere indsamlinger har forøget antallet af arter fra lokaliteten til mere end 130. Lokaliteten er en løs flage i morænen og den eneste lokalitet, hvor Klintinghoved Leret er tilgængeligt. Undersøgelsen af faunaen sker i samarbejde med Dr. Ronald Janssen, Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt a. M. og Mogens S. Nielsen, Odense.

2. Molluskerne fra løse blokke af Kerteminde Mergel fra Gundstrup, Fyn.

Samarbejde med Mogens Stentoft Nielsen, Odense. Blokkene indeholder en rig fauna, der fortrinsvis er bevaret som aftryk. Aftrykkene er af en så god kvalitet, at det muliggør fremstilling af fine afstøbninger i siliconegummi. De fleste arter kendes fra Selandienet ved København eller fra Kerteminde Mergelen, men arterne forekommer i store eksemplarer.

3. Molluskerne fra Brejning Leret i dets typeområde.

Samarbejde med Mogens S. Nielsen, Odense. Brejning Hoved er typelokaliteten for Vejle Fjord Formationen. Det yngste led, Brejning Leret, kendes fra andre lokaliteter og indeholder en rig molluskfauna, således omtrent 200 fra Mogenstrup (Schnetler & Beyer, 1990) og 145 fra Nørre Vissing (Schnetler & Beyer, 1987).

4. Gastropodfaunaen fra næsekalken i Faxe.

Samarbejde med Bodil Wesenberg Lauridsen. Ravn beskrev i 1933 molluskfaunaen fra Faxe Kalken, herunder de velbevarede gastropoder fra næsekalken. Nyere indsamlinger og gennemgang af materiale på Geologisk Museum i København har forøget antallet af gastropodarter til ca. 190, mens Ravn kun kendte 98 arter.

 

Schnetler, K.I. & Nielsen, M.S. : The molluscan fauna of boulders of Kerteminde Marl (Paleocene) from the gravel-pit at Gundstrup, Funen.

Schnetler, K.I. & Nielsen, M.S. : The molluscan fauna of the Brejning Clay (Late Oligocene) in its type area.

Lauridsen, B.W. & Schnetler, K.I. : A Catalogue of Danian gastropods from Faxe, Denmark.

   

Kommende projekter

Revision af familien Triphoriidae fra Faxe.