Kai Ingemann Schnetler
Startside

  United Kingdom Flag

 

Laiocochlis supraoligocaenicus.

Denne lille venstresnoede snegl er fundet i Brejning Leret fra Mogenstrup. Der kendes indtil nu kun 5 eksemplarer af den, og de er alle fundet ved slæmning af leret. Sneglen er 1.5 mm høj. Den fik i 1990 navnet Laeocochlis supraoligocaenicus.Muricopsis peregerDenne snegl tilhører familien Muricidae (Pigsnegle) og hedder Muricopsis pereger. Den er meget sjælden i Danmark, da der kendes 2 eksemplarer fra Branden Leret, 1 fra Sofienlund Teglværk ved Ulstrup og 2 fra Ølst, hvorfra det afbildede eksemplar stammer. Det har en højde på 12,5 mm.

Mesopelex anderseni
.

 
 

Protoconchen af Mesopelex anderseni fra Gram Leret. Protoconchen er ca. 1/4 mm lang.
SEM-fotoet er optaget af Andrzej Kaim, Warszawa.

Det nederste foto viser sneglens hueformede skal,
der er 5,2 mm lang.
Sneglearten kendes kun fra Gram og blev opstillet i 2005.
Slægten Tatara fra Faxe koralkalk

        


     

Sneglen stammer fra den såkaldte "næsekalk" i Faxe Kalkbrud. Det er en ikke-hærdnet kalktype, hvor oprindelig aragonit er omkrystalliseret til calcit. Herved findes sneglene med skallen tilsyneladende bevaret. Sneglen er en art af slægten Tatara, der indtil nu kun var kendt fra Australiens Eocæn og Miocæn. Sneglen antyder en havforbindelse mellem Nordsøbækkenet og Australien. Sneglen blev beskrevet og navngivet som Tatara danica Schnetler & Petit, 2006.

Det sort-hvide billede viser en afstøbning i siliconegummi af et aftryk af den samme art i koralkalk. Billedet viser den velbevarede munding med tænder på både yderlæbens inderside og på skalsøjlen (columella). Arten kunne blive op til ca. 25 mm høj.

     
To sjældne snegle fra Branden Leret.Branden Leret tilhører foraminiferzonen med Asterigerina gürichi og dermed det allerældste Øvre Oligocæn. Leret har en begrænset udbredelse i Danmark, men har tidligere været udnyttet af teglværker ved Branden (Fursund) og Fårup.

Til venstre ses sneglen Searlesia mitgaui fra Fårup. Der kendes yderligere et udvokset eksemplar og en juvenil (unge) fra Branden. Arten er opstillet af den tyske palæontolog A. von Koenen i 1867 og er også meget sjælden i det tyske Øvre Oligocæn.

Til højre ses Liomesus brandensis Schnetler & Palm, 2008.  Den tyske palæontolog A. von Koenen opstillede i 1886 arten Buccinopsis danica på to eksemplarer fra Mellem Oligocænet ved Århus, mens Ravn (1907) omtalte et eksemplar fra Branden Teglværk ved Fursund (pl. 4, fig. 11 i Ravns artikel). Der er senere fundet yderligere et eksemplar. Det har vist sig, at eksemplarerne fra Branden afviger så meget fra de fra Århus kendte, at de kan udskilles til en særlig art Liomesus brandensis Schnetler & Palm, 2008.

De to afbildede snegle befinder sig begge i Geologisk Museums samlinger, København.

Flere Liomesus - arter i Danmarks kænozoiske aflejringer

 

 

Liomesus rarus  fra Brejning Leret

og Liomesus ventrosus fra Gram Leret

 

Fra Øvre Oligocænet ved Brejning kendes der enkelte eksemplarer af arten Liomesus rarus. Denne art har mindre hvælvede vindinger. Fra Gram Leret kendes endelig Liomesus ventrosus, der er lidt mere almindelig.

 

Litteratur:

Koenen, A. von. 1886. Uber das Mittel-Oligocän von Aarhus in Jutland. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 38, 883–893. Berlin.

Ravn, J.P.J. 1907: Molluskfaunaen i Jyllands Tertiæraflejringer. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 7 III, 2.

Schnetler, K.I., 2005: The Mollusca from the stratotype of the Gram Formation (Late Miocene, Denmark). – in: Roth, F. & Hoedemakers, K. (eds.) The Geology and Palaeontology of the Gram Formation (Late Miocene) in Denmark, 1. – Palaeontos 7, 62–190. Mortsel.

Schnetler, K.I. & Beyer, C., 1990: A Late Oligocene (Chattian B) molluscan fauna from the coastal cliff at Mogenstrup, north of Skive, Jutland, Denmark. – Contributions to Tertiary and Quaternary Geology 27, 39–81, 7 figs, 4 tabs, 3 pls. Leiden. 

Schnetler, K.I. & Palm, E., 2008: The molluscan fauna of the Late Oligocene Branden Clay/Denmark. Palaeontos 15, 1–92. Mortsel.

Schnetler, K.I. & Petit, R.E., 2006: Revision of the gastropod family

 Cancellariidae from the Danian (Early Paleocene) of Fakse, Denmark.

 Cainozoic Research 4(1–2), pp.97–108.